Menu
Adres

Atatürk mah. Ertuğrul Gazi sk. Metropol İstanbul Projesi A blok Kat:1 Ofis no:18 Ataşehir-İstanbul

Telefon

0(216) 275 54 00

E-Mail

iletisim@otoflex.com

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni – İletişim Formu

Veri Sorumlusu Kimdir?

Birleşik Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (“Otoflex” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi, veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. İnternet sitemizdeki iletişim formunu doldurarak Şirketimizden bir talepte bulunduğunuzda, taleplerinizin karşılanabilmesi için birtakım kişisel verilerinizi işliyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlenmektedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. Maddeleri kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
  • İletişim süreçlerinin yürütülmesi,
  • Geri bildirim/talep/şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması,
  • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi,
  • İş faaliyetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik süreçlerin yürütülmesi,
  • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, olası bir uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması) amacıyla işlenmektedir.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

İşbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik bilgileriniz (adınız-soyadınız), iletişim bilgileriniz ve geri bildirim/talep/şikayetinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir. Ayrıca internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında işlem güvenliği bilgileriniz de işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Toplanan kişisel verileriniz, “Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlenmektedir?” başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için, tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz yasal bir talep/yükümlülük olması halinde ya da hukuki süreçler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz aktarılırken Kanun’un 8. maddesine uygun hareket edilmektedir.

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda sizlere sunulan form aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen kişisel veri işleme şartlarından veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kvkkiletisim@otoflex.com bizimle iletişime geçebilir ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.
Çağrı Merkezi
0(216) 275 54 00